Uppsala

Karin Larsson

Karin Larsson

2023-03-22

Vår egen klubbmedlem, Karin Larsson, Professor emer. i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi, höll ett innehållsrikt och inspirerande ego-föredrag. 

Patrik Kiraly

2023-03-15

Patric Kiraly, huvudprojektledare för Uppsala kommuns, berättade om  arbete med ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.     

Joachim Danielsson

Joachim Danielsson

2023-03-01

Joachim Danielsson, stadsdirektör Uppsala kommun, berättar om ledarskapets utmaningar i en politiskt styrd verksamhet, synnerligen mångskiftande verksamhet, med bortåt 20 000 anställda.

Mikael Jansson

2023-02-22

Vår egen klubbmedlem, Mikael Jansson,  sångare, musiker, författare samt pensionerad presschef SLU och - inte minst - sekreterare i vår Uppsala Rotaryklubbs styrelse, höll ett mycket intressant och fängslande ego-föredrag, 

Kjell Aleklett

2023--02-15

Kjell Aleklett, professor emeritus i geovetenskap och författare, presenterade sin nyutkomna bok Nr 81 Johan Kind och kronprins Karl Johan. Han gav oss den spännande bakgrunden till boken som bygger på sex års forskning om Kjells förfader Johan Kind och hans tid som soldat i kronprins Karl Johan Bernadottes armé under andra Napoleonkriget. 

Lotta Triller

Uppsala RK:s lunch 1.01.23

Anna Packalén Parkman, Lotta Triller och BIrgitta Kulling

2023.02.01

Lotta Triller, entreprenör och chef för Triller Mat & Bröd, som nyligen 2022 fått Uppsala kommuns hedersmedalj, berättade om sin företagarresa      

Patrik Oksanen

2023-01-25

Patrik Oksanen, säkerhetspolitisk expert, ledamot av Krigsvetenskapsakademin, gav oss (via zoom) en lika intressant som innehållsrik och värdefull bild av Sveriges säkerhetspolitiska läge 

Gerhard Holmgren

Erik Skogh, Gerhard Holmgren och Anders A. Aronsson

Anders A. Aronsson, Gerhard Holmgren och Sten Ström

2023-01-18

Gerhard Holmgren, f d generalsekreterare för RIO, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, gav oss en överblick om Sveriges folkhögskolor, vad de betyder för bildning, kultur, integration och demokrati.

Stefan Parkman och Ulf Johansson Werre

Ulf Johansson Werre

Per Hansson

Anna Packalén Parkman

2022-12-21

Uppsala Rotaryklubbs julavslutning, med allsång, piano- och banjo spel samt betraktelse! 

DG Peter Moberg

Ulf Johansson Werre, AG Sten Hellström, DG Peter Moberg, Anna Packalén Parkman, Anders A. Aronsson, Eva Ahlsten, Dinu Dunca

2022-12-14

DG Peter Mobergs besök vid Uppsala Rotaryklubb.

Lars Johansson

2022-12-07

Lars Johansson, strategisk verksamhetsledare, för Tankesmedjan Movium – som finns vid Sveriges Lantbruksuniversitet och är mötesplatsen för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva städer – berättade om dess verksamhet.

Erik Eckerdal

2022-11-23

Klubbens egen medlem Erik Eckerdal, som snart tillträder som biskop för Visby stift, berättade om sina kommande uppdrag och förväntningar inför det nya ansvarsfulla arbetet. 

Anders A, Aronsson (årsmötets ordförande, Susanne Söderberg (kassör) och Mikael Jansson (sekreterare)

Uppsala Rotaryklubbsmedlemmar

Dinu Dunca (Past President)

2022-11-30

Uppsala Rotaryklubbs årsmöte; Anders A. Aronsson valdes till mötets ordförande.

Efter årsmötets slut tog Dinu Dunca vid och berättade om projektet "Insamling Desesti", till förmån för föräldralösa ukrainska och rumänska barn i Rumänien.

Thomas Bertilsson

Upplandstiftelse

Thomas Bertilsson tillsammans med klubbens president Anna Packalén Parkman

2022-11-16

Thomas Bertilsson, VD för femtioårsjubilerande Upplandsstiftelsen, berättade engagerande om den stora tillgång som alla vi i Uppsala län har i form av Upplandsstiftelsen. 

Anna-Lena Holmström

2022-11-09

Anna-Lena Holmström, regionchef för Svenskt Näringsliv, gav oss en bred och insiktsfull bild av hur företagarna upplever näringslivsklimatet i Uppsala,    

Anders Lundwall

Per Uhlén

2022-11-02

Två mycket intressanta, innehållsrika och roliga Mini-Egoföredrag av våra egna klubbmedlemmar: Anders Lundwall och Per Uhlén.

Ulf Durling

Ulf Durling och Anna Packalén Parkman

Ulf Durling

2022-10-26

Ulf Durling, psykiatriker som skrivit en lång rad deckare, aktiv i Svenska Deckarakademin sedan 1981, berättade på ett mycket inspirerande och inte minst roligt och fängslande sätt om sin väg till författarskap, om Deckarakademin och om mycket annat!  

Karin Hassan Jansson

2022-10-19

Karin Hassan Jansson, docent och lektor i historia vid Uppsala Universitet, gav i sitt mycket intressanta föredrag många inblickar i historieforskning kring ledning och styrning i det tidigmoderna Sverige. 

Eva Edwardsson

2022-10-12

Uppsala kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson berättade – i sitt mycket intressanta anförande under titeln ”Vad gör en ordförande i kommunfullmäktige” – vad som ingår i uppgifterna för en kommunfullmäktigeordförande. 

Erik Skogh

2022-10-07

Vår nya Uppsala Rotaryklubbs medlem, Erik Skogh, gymnasielärare och tidigare Rotaractengagerad, gav en mycket intressant och fascinerande föreläsning om Drottning Elizabet II:s 70-års långa och unika livsgärning.

Klaus Pontvik

2022-09-28

Klaus Pontvik,  Executive Director at Uppsala Int. Guitar Festival, talade engagerat och fängslande om hur man bygger och leder kultufestivaler.

Lisa Thörn

2022-09-24

Dagens gäst, Lisa Thörn, VD i Citysamverkan Uppsala samt ordförande i Bröstcancerföreningen, berättade fängslande om vår stads sociala och kulturella liv, då Uppsala City – en levande stadskärna – strävar mot ett mer attraktivt city som är trygg och attraktiv dygnet om.

Kersti

Kaj

2022-09-14

Två fina, intressanta och roliga mini ego-föredrag av Kersti Ullenhag, professor em. i ekonomisk historia och Kaj Anderberg, musikskolerektor em. 

Björn-Ove Björk

 2022-08-31

Björn-Owe Björk (KD), Regionråd, vice ordförande regionstyrelsen Uppsala höll ett uppskattat föredrag i serien "ledarskap" och berättade om sin syn på politiskt ledarskap och dess olika dimensioner.  

Jennie Claesson

2022-09-07

Jennie Claesson, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala kommun höll ett mycket välframfört och engagerande föredrag, det tredje i vår temaserie "Vad innebär politiskt ledarskap för mig". En livlig diskussion följde.


Eva

Andreas

2022-08-24

Dagens två mini-ego-föredrag av Eva Gyllensvaan och Andreas Christoffersson var synnerligen inte bara intressanta och inspirerande utan också berörande, vart och ett på sitt sätt! Tack Eva och Andreas att ni ville dela med er av era livsberättelser! 

Erik Pelling

2022-08-17

Uppsala Rotaryklubb öppnade säsongen med ett mycket intressant föredrag av kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling.