President

måndag 1 augusti 2022

Anna Packalén Parkman

Välkommen till Uppsala Rotaryklubb!

Jag heter M. Anna Packalén Parkman och har fått äran att leda Uppsala Rotaryklubb som president under 2022–2023, ett mycket hedersamt uppdrag, som jag ska försöka förvalta på bästa sätt. Att få leda Uppsala Rotaryklubb under just det kommande året, då Jennifer Jones blir den första kvinnan på posten som Rotary International President, känns särskilt värdefullt och spännande.

Själv har jag varit Rotarymedlem sedan år 2000 (först i frukostklubben Rotary Linné) och är sedan 2017 medlem i lunchklubben Uppsala RK. Jag var  president (i Linné RK) 2008/09 och ser verkligen fram emot att kunna få använda mina tidigare erfarenheter och förväntade nya lärdomar till glädje för er som president under den kommande mandatperioden.

Som inkommande president kunde jag under två perioder – genom valet av intressanta och inspirerande föredragshållare – välja och påverka både den förra och den nuvarande klubbens profil, inte minst genom fokus på kultur- och samhällsdebatt. Detta gav mig en värdefull insyn i klubbarnas verksamhet och anda. Särskilt det senaste året i Uppsala RK, med president Dinu Dunca som mentor och kollega, har berikat både klubbens och min verksamhet med extra dimensioner, inte minst med tanke på alla restriktioner och begränsningar i samband med pandemin och kriget i Ukraina.

Vår klubb är alltså en lunchklubb med drygt 100 medlemmar, merparten av dem yrkesaktiva. Vi träffas på onsdagar kl. 12.00- 13.00 och avnjuter en välsmakande hemlagad lunch  i  Brf Kungsängsliljans matsal (Östra Ågatan 73, Uppsala) där vi också få höra intressanta föredrag och träffa – utöver de egna medlemmarna - nya gäster.

Vår klubb har en gedigen historia som tar sin början 23 mars 1936 då charterbrevet för Uppsala Rotaryklubb, nr 3839 inom Rotary International utfärdades. Det gör klubben till Uppsalas äldsta och nr 25 i Sverige.  Föregångarna i vår klubb tog sig igenom andra världskriget, det kalla kriget med dess kapprustning och kärnvapenhot, avkoloniseringen, folkhemmets grundläggning och mycket annat. I nutid har vi nyligen klarat oss genom pandemin och idag fortsätter klubbens verksamhet i god Rotary-anda. Parallellt med lunchmöten med föredrag fortsätter klubbens aktiviteter för att utveckla Uppsala Rotaryklubb som ett yrkesnätverk, verksamt för bättre livsvillkor i både Uppsala och omvärlden.

Den viktigaste verksamheten omfattar samarbeten med Uppsala Stadsmission och Diakonicentrum, med vänklubben i norra Rumänien och med Rotary Peace Fellows. Utmärkande för klubben är också mycket aktivt deltagandet i projektet End Polio Now och utvecklingsprojektet i Mutomo i Kenya. Engagerade medlemmar i klubben hjälper till att driva dessa verksamheter och förmedlar information till klubbens övriga medlemmar och styrelsen.

Uppsala Rotaryklubb strävar outtröttligt, liksom under många tidigare decennier, efter jämlikhet, inkludering och mångfald. Vi ska självklart fortsätta att arbeta med aktiviteter och projekt inom ovannämnda och andra områden och hoppas även på att utöka klubbens antal medlemmar för att ytterligare spegla det omgivande samhället.

 

Än en gång varmt välkomna till våra lunchträffar under det nya Rotaryåret!

M. Anna Packalén Parkman
President för Uppsala RK 2022-2023