Uppsala Rotaryklubb

Grundades måndag 23 mars 1936
Klubb 13081 - Distrikt 2350 - Charternummer

Den 23 mars 1936 utarbetades charterbrev för Uppsala Rotaryklubb, nr 3839 inom Rotary International. Det gör den till Uppsalas äldsta och nr 25 i Sverige. Den första Rotaryklubben bildades i Stockholm i januari 1926 och under 20-talet följde så klubbar i Göteborg, Helsningborg, Malmö och Gävle.

Länge verkade det som om Uppsala skulle komma på 6:e plats. Redan 1928 hade en av eldsjälarna i Stockholm, börsdirektör Kurt Belfrage, tagit kontakt med några Uppsalabor för att intressera dem att bilda en egen klubb. Ett informationsmöte hölls på Gillets festvåning i november 1929. Några dagar senare avåts en första "provfrukost" med nio deltagare. Men den lägsta gängse inträdesavgiften om 40 kronor samt den lika höga årsavgiften ansågs vara oacceptabelt höga. Som lök på laxen hade startskottet för börskraschen på Wall Street inträffat en månad tidigare och med börskraschen följde den stora depressionen som kom att prägla en stor del av 30-talet. 

I november 1935 gjordes ett nytt försök med ett informationsmöte på Gillet. Den här gången kom 22 intresserade och en interimsstyrelse valdes. Sedan såväl landshövding Sigfrid Linnér som rector magnificus Thore Engströmer avböjt att bli interimspresidenter, åtog sig professorn i ortnamnsforskning Jöran Sahlgren detta uppdrag. Styrelsen fick följande sammansättning:

President. Professor J. Sahlgren
Vice president. Bankdirektör J. H. Jönsson
Inrikes sekreterare. Lektor R. Jirlow
Utrikes sekreterare. Professor H. Oswald
Skattmästare. Postmästare W. Petrelius
Övrig ledamot. Direktör N. Sterner

Charterfesten avhölls med högtidssammanträde på Värmlands nation och middag i rikssalen på Uppsala slott. Guvernören Harald Trolle överlämnade charterbrevet och inte mindre än 23 middagstal avhölls. Finansieringen av festen hade vållat vissa problem, men genom biträde av offervilliga kamrater kunde deltagarkostnaderna begränsas till 20 kr för herre och 15 kr för dam.

Här följer ett par anekdoter om klubbens första president, professor Jöran Sahlgren. Han grundade 1928 Svenska ortnamnsarkivet och var dess föreståndare i 22 år fram till 1950. Ortnamnsarkivet höll under en lång rad av år till i Dekanhuset. MBL var ett helt okänt begrepp på Sahlgrens tid och han styrde med fast hand sin verksamhet. Men varje eftermiddag gick Sahlgren till Günterska för en kopp kaffe varvid personalen på arkivet kunde lätta på stärkkragen och vara litet mer avslappnade. Men man höll noga utkik efter Sahlgren och när professorns käpp hördes i Dekanhusets trappa var det dags att strama upp sig igen.

August Hahr var professor i konsthistoria och bekant med Sahlgren. Vid ett tillfälle kom Hahr på besök till Ortnamnsarkivet. Den formelle och strikte arkivarien Helge Lindberg öppnade dörren för professor Hahr och tog emot gästen. Hahr kommenterade det korrekta bemötandet för Sahlgren med:
- Vilken artig vaktmästare du har.
Varpå Sahlgren replikerade:
- Ja, så kräver jag också licensiatexamen.


Uppsala Rotaryklubbs förste president och grundaren av Svenska ortnamnsarkivet, professor Jöran Sahlgren. Porträttet, som målades 1934 i samband med hans 50-årsdag, hänger på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Inspirerad av medlemmen professor Gregor Paulsson tillsatte Uppsala Rotaryklubb 1937 en kommitté med målet att anlägga en golfbana i Uppsala. Resultatet av kommitténs arbete blev bildandet av Upsala Golfklubb 1938 med Gregor Paulsson som dess förste ordförande. Inledningsvis hyrde golfklubben mark på Upplands regementes övningsområde i Hågadalen vid Södra Norby där samme Paulsson ritade en 9-hålsbana. Men kombinationen golfspel och skjutning med skarp ammunition var bekymmersam. Golfklubben letade alternativ mark och fick 1962 köpa den statliga ägda Håmö gård. Där ritades en 18-hålsbana av - gissa vem - Gregor Paulsson. Banan togs i bruk 1964 och resten är som man brukar säga historia.

 
Eldsjälen bakom skapandet av Upsala Golfklubb, professorn i konsthistoria Gregor Paulsson. Foto från Stockholmsutställningen 1930 för vilken han var generalkommissarie.

1940-talet präglades av andra världskriget och klubbens stöd till Finland skapade en allvarlig fnurra på tråden till Rotary International som motsatte sig stöd till krigförande nationer. Det gick så långt att man diskuterade att ställa in betalningarna till Rotary International och istället bilda ett rent europeiskt Rotary. Så långt gick det dock inte.

Uppsala Rotaryklubb firade 25-årsjubileum på Göteborgs nation i april 1961. Kuvertpriset hade då rakat i höjden till 27:50 men innefattade såväl färskrökt lax, anka à l'orange som persikor med konjakssmak. Ett nittiotal gäster infann sig inkl. representanter från vänortsklubbarna i Baerum och Tavastehus. Ett tiotal av klubbens närvarnade medlemmarna hade varit med ända sedan bildandet 1936. 
 
I samband med klubbens 20-årsjubileum 1956 fick Uppsala sin andra Rotaryklubb. Idag har Uppsala åtta Rotaryklubbar.
Medlemmar

Aktiva medlemmar 97
- Herrar 65
- Damer 32
Paul Harris Fellow 24
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 2
Andra kontakter 2

Adress

Uppsala Rotaryklubb

Östra Ågatan 73
75227 Uppsala
Sverige